zwrot wydatków

Pracującym przy komputerze szef zwróci wydatki na okulary

Pracodawca ma obowiązek zwrócić koszty zakupu okularów tym pracownikom, którzy użytkują monitor ekranowy przynajmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, to jest zazwyczaj co najmniej przez cztery godziny dziennie. Chodzi przy tym o czas pracy faktycznie przepracowany przy monitorze. Oznacza…
Więcej