zwolnienie z VAT

Kursy prowadzone przez kolejnego podwykonawcę nie są zwolnione z VAT

Izba Skarbowa w Łodzi uznała, że tylko szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego przeprowadzane przez podmiot będący podwykonawcą bezpośredniego beneficjenta środków można uznać za szkolenia finansowane ze środków publicznych. Szkolenia prowadzone przez kolejnego podwykonawcę nie będą szkoleniami finansowanymi…
Więcej

Można prowadzić szkolenia i nie płacić VAT-u

Usługi szkoleniowe będą zwolnione z VAT, w przypadku gdy odbywać się będą w ramach kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Organizator musi jednak spełnić określone warunki – zwraca uwagę biznes.interia.pl. Działalność gospodarcza polegająca na organizowaniu szkoleń w zakresie kształcenia zawodowego, jak…
Więcej