związek zawodowy

Związkowcy mogą więcej niż rady

Tylko pracodawcy, u których nie działa żadna organizacja związkowa, oraz tacy, którzy zatrudniają poniżej 50 pracowników, mogą swobodnie prowadzić firmę. Odpadają im bowiem obowiązki przekazywania informacji i konsultowania spraw ze związkami i radami pracowników. A jest ich sporo, z przewagą…
Więcej

Nie od razu u pracodawcy powstaje związek zawodowy

Z pewnością wielu pracodawców przyzna, że łatwiej byłoby im funkcjonować, gdyby nie obecność związkowców w firmie Tam jednak, gdzie są, mobilizują szefa do przestrzegania przepisów dotyczących zatrudnienia. Związki zawodowe to dobrowolne i samorządne organizacje pracowników, które powołano do reprezentowania i…
Więcej

Ważne decyzje za wiedzą załogi

Na wszystkich pracodawcach wykonujących działalność gospodarczą i zatrudniających co najmniej 50 pracowników, a przejściowo – do maja 2008 roku – 100 pracowników, ciąży obowiązek ustanowienia stałego przedstawicielstwa pracowniczego. Wynika on z dyrektywy 2002/14/WE, którą z ponad rocznym opóźnieniem wdraża ustawa…
Więcej

Skarga na działanie związku zawodowego?

Czy pracodawca może złożyć skargę na funkcjonowanie związku zawodowego” Ze względu na trudną sytuację ekonomiczną naszego zakładu zamierzamy stopniowo zmniejszać zatrudnienie. Nasi pracownicy dowiedzieli się o tym i założyli związek zawodowy. Nie przekazał on nam listy swoich członków. Jednak powiadomiliśmy…
Więcej

#MPR#GP: Prezes podzieli się informacjami o firmie

Resort pracy musi zmienić przepisy regulujące działanie rad, zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny. Rząd chce nakazać członkom rad pracowników przekazywanie informacji o firmie wszystkim zatrudnionym. Pracownicy będą wybierać przedstawicieli do rady, nawet jeśli w firmie działa związek zawodowy. Ministerstwo Pracy i…
Więcej