Indywidualna pomoc niepełnosprawnym

Osoba niepełnosprawna, zatrudniona w danym zakładzie pracy, może ubiegać się u swojego pracodawcy o wsparcie np. w pokryciu kosztów pobytu w sanatorium czy placówce rehabilitacyjnej. Taka pomoc może być sfinansowana ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Z pieniędzy…
Więcej

Co muszą wiedzieć pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych

Zgodnie z orzeczeniem ZUS pracownik jest zaliczony do trzeciej grupy inwalidzkiej. Czy dodatkowy 10-dniowy urlop wypoczynkowy przysługuje wszystkim niepełnosprawnym, czy tylko mającym określoną grupę niepełnosprawności? Określenie „trzecia grupa inwalidzka” wynika z innego systemu określania niepełnosprawności. Aby korzystać z uprawnień wynikających…
Więcej