zawieszanie działalności firmy

Jeśli biznes jest dobry tylko w sezonie

Na rynku prowadzone są biznesy, które na pewien czas muszą wstrzymać swoje funkcjonowanie. Zwykle są to działalności sezonowe. Obecne w Polsce przepisy nie ułatwiają przedsiębiorcom rozwiązania tej kwestii. Kodeks spółek handlowych nie przewiduje zawieszenia działalności. Gdy firma będąca spółką prawa…
Więcej