zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Zakazana jest praca w nocy i nadliczbowa

Niepełnosprawnym pracownikom przysługuje wiele pracowniczych gwarancji ochronnych. Niezależnie od orzeczonego stopnia niepełnosprawności obowiązuje zakaz zatrudniania niepełnosprawnych w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Poza tym każda osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej 15-minutowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub…
Więcej