zasiłek chorobowy

Praca w czasie zwolnienia lekarskiego

Ubezpieczony, wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego celem, traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Obie przesłanki odebrania świadczenia mogą wystąpić samodzielnie. Wystąpienie zatem tylko jednej z…
Więcej

Jak korygować ZUS RSA w razie wypadku przy pracy

Pracodawca powinien wypłacać pracownikowi wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, a w sytuacjach przewidzianych w przepisach zasiłek chorobowy. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego zdarzenie zostanie uznane za wypadek przy pracy, konieczna będzie korekta dokumentów rozliczeniowych. Za każdy miesiąc,…
Więcej

Kiedy przedsiębiorca zachowa prawo do chorobowego, a kiedy je straci

Jeżeli przedsiębiorca opłacił składki w terminie, ale nie dopłacił ich na kwotę nie większą niż 6,60 zł miesięcznie, to ZUS automatycznie zgadza się na zapłacenie składki po terminie. Tym samym przedsiębiorca zachowuje prawo do zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz…
Więcej