zarządzanie ludźmi

Nie bój się ankiet i właściwie zareaguj

Wbrew powszechnie panującej opinii ankietowanie pracowników nie powinno wpływać na ich postawy roszczeniowe, lecz na ich zaangażowanie w pracę. Firmy powinny stale monitorować motywacje pracowników i konsekwentnie zarządzać kulturą organizacyjną. Przedsiębiorstwa systematycznie badające motywację pracowników śledzą dzięki temu potrzeby i…
Więcej

Zachęcać zachęcająco

Systemy motywacyjne mające zachęcać pracowników do osiągania określonych celów w pożądany przez firmę sposób stają się coraz częstszym elementem struktury organizacyjnej przedsiębiorstw. Na ostateczny sukces zespołu wpływa odpowiednia konstrukcja, sposób przygotowania oraz zaprezentowania pracownikom systemu motywacyjnego. Skonstruowanie dobrego systemu motywacyjnego…
Więcej

PRACA WPŁYWA NA CAŁE NASZE ŻYCIE

„Dziennik” umieścił na swoich łamach rozmowę z Brianem Callaghanem, byłym prezesem Leadership Developement w Mittal Steel, obecnym wiceprezesem Arcelor Mittal, największej spółki stalowej świata, zatrudniającej ponad 326 tys. pracowników w ponad 60 krajach. „Kiedy pracowałem jako specjalista od zarządzania operacyjnego,…
Więcej

Zarządzanie ludźmi w czasach globalnego kryzysu – rozwiązania liderów

Świadomość zawirowań ekonomicznych oraz globalnego kryzysu rynkowego ma wpływ na to w jaki sposób pracownicy postrzegają swoje miejsce pracy. Dyskusja na temat budowania postaw pracowników nabierają w takich okolicznościach szczególnego znaczenia. W takiej sytuacji zwiększa się zapotrzebowanie na inspirujące rozwiązania,…
Więcej

Praktyki najlepszych w obszarze budowania postaw

Najbliższej edycji projektu Postawy Pracownicze przyświeca hasło: „Działaj – Buduj – Zmieniaj”. Tytuł tej edycji nie jest przypadkowy. Praktyka, czyli działania podejmowane celem budowania postaw pracowników są słabą stroną polskich organizacji. Stąd właśnie cel trzeciej edycji – pokazanie praktycznych rozwiązań,…
Więcej

Kiepski szef może cię zabić

Eksperci twierdzą, że poczucie niedowartościowania i braku wsparcia ze strony szefa może powodować stres, który – zagłuszany niezdrowymi nawykami jak palenie – może doprowadzić do poważnych chorób serca. Niesprawiedliwi przełożeni mogą też doprowadzić swoich pracowników do nadciśnienia, które w efekcie…
Więcej