zarządzanie dokumentami

E-dokumenty dają wiele korzyści

Główną korzyścią ze stosowania systemów elektronicznych do obsługi dokumentacji jest możliwość sprawnego zapanowania nad chaosem informacji. Obecnie w biznesie można zauważyć modę na outsourcing, tzn. wydzielanie i kupowanie na zewnątrz usług, które są konieczne do działania przedsiębiorstwa. Podobna sytuacja panuje…
Więcej

ŚWIADOMOŚĆ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI w instytucjach administracji publicznej

Program: 10:00 Obiektywne określanie wartości posiadanej informacji: identyfikowanie posiadanych zasobów informacyjnych, określenie klas ważności posiadanych informacji, opracowanie i wdrożenie schematu obiegu informacji na terenie instytucji oraz poza nią, prowadzenie systematycznego audytu obiegu informacji. 11:00 Najważniejsze przepisy i normy dotyczące prawidłowego…
Więcej

Zarządzanie dokumentami

Instytucje bankowo-finansowe mają do czynienia z ogromną ilością korespondencji oraz dokumentów. Prawo wymaga, aby dokumentacja była przechowywana przez określoną liczbę lat i dopiero wtedy niszczona w odpowiedni sposób. Kolejnym problemem związanym z przechowywaniem ogromnej ilości dokumentów jest swobodny dostęp do…
Więcej

Dokumenty w obiegu

Zastępowanie dokumentów drukowanych elektronicznymi odpowiednikami determinowane jest kilkoma czynnikami. Wśród korzyści, które są związane z elektronicznym gromadzeniem dokumentów najczęściej wymienia się zwiększenie dostępności dokumentów, przyspieszenie ich przetwarzania oraz ograniczenie kosztów. Zarządzanie dokumentami jest pojęciem niezwykle pojemnym. Obejmuje ono proste archiwizowanie…
Więcej

Elektroniczny system zarzadzania dokumentami

Jednym z cenniejszych zasobów każdego przedsiębiorstwa czy instytucji jest wiedza. Zawarta w liczbach, danych, i w znaczącej mierze w dokumentach. Aby ją efektywnie gromadzić i wykorzystywać, niezbędny jest system zarządzania obiegiem dokumentów elektronicznych. Pozwoli on usprawnić procesy związane zarówno z…
Więcej

Informacja przetwarzana, czasem drukowana

Gdyby postawić pytanie, co jest ważniejsze: sprzęt, oprogramowanie czy system, to chyba najlepsza odpowiedź brzmi: „ludzie, którzy potrafią z niego korzystać”. Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, zarządzanie treściami, przepływem zadań, dokumentów, faksów, informacji, automatyczne rozpoznawanie tekstu, głosu lub obrazów były to dotąd…
Więcej

Skan zamiast papieru

Przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na stworzenie elektronicznego obiegu dokumentów, aby nie utonąć pod tonami faktur, reklamacji, listów czy raportów finansowych. – Obieg elektroniczny porządkuje wszelkie procesy związane z obiegiem informacji oraz umożliwia łatwiejsze dotarcie do poszukiwanych danych, także przez…
Więcej