zarządzanie dokumentami

Dokumenty w obiegu

Zastępowanie dokumentów drukowanych elektronicznymi odpowiednikami determinowane jest kilkoma czynnikami. Wśród korzyści, które są związane z elektronicznym gromadzeniem dokumentów najczęściej wymienia się zwiększenie dostępności dokumentów, przyspieszenie ich przetwarzania oraz ograniczenie kosztów. Zarządzanie dokumentami jest pojęciem niezwykle pojemnym. Obejmuje ono proste archiwizowanie…
Więcej

Elektroniczny system zarzadzania dokumentami

Jednym z cenniejszych zasobów każdego przedsiębiorstwa czy instytucji jest wiedza. Zawarta w liczbach, danych, i w znaczącej mierze w dokumentach. Aby ją efektywnie gromadzić i wykorzystywać, niezbędny jest system zarządzania obiegiem dokumentów elektronicznych. Pozwoli on usprawnić procesy związane zarówno z…
Więcej

Informacja przetwarzana, czasem drukowana

Gdyby postawić pytanie, co jest ważniejsze: sprzęt, oprogramowanie czy system, to chyba najlepsza odpowiedź brzmi: „ludzie, którzy potrafią z niego korzystać”. Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, zarządzanie treściami, przepływem zadań, dokumentów, faksów, informacji, automatyczne rozpoznawanie tekstu, głosu lub obrazów były to dotąd…
Więcej

Skan zamiast papieru

Przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na stworzenie elektronicznego obiegu dokumentów, aby nie utonąć pod tonami faktur, reklamacji, listów czy raportów finansowych. – Obieg elektroniczny porządkuje wszelkie procesy związane z obiegiem informacji oraz umożliwia łatwiejsze dotarcie do poszukiwanych danych, także przez…
Więcej

Bezpieczne przechowywanie danych firmy,

Przedsiębiorstwa – szczególnie te obsługujące dużą ilość klientów indywidualnych – aby sprostać wymogom narastającej konkurencji, muszą się stale rozwijać i poszerzać swoją ofertę. Wiąże się to z częstszym kontaktem z klientem – zarówno w relacjach bezpośrednich (na przykład poprzez konsultantów…
Więcej

Elektroniczne archiwum

Dokumenty papierowe, dokumenty elektroniczne, poczta elektroniczna są nośnikami informacji potrzebnymi firmie w codziennej działalności. Gromadzenie tych wszystkich informacji i sprawne zarządzanie nimi może okazać się jednym z warunków sukcesu w uzyskaniu silnej pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Wydaje się, że współczesnym rozwiązaniem…
Więcej