zaniechanie inwestycji

Zaniechałeś inwestycji, nie będziesz mieć kosztów

Zdarza się, że z przyczyn ekonomicznych firma nie może kontynuować rozpoczętej inwestycji. Decyzja o jej zaniechaniu pociąga za sobą wiele konsekwencji podatkowych. Zaniechanie inwestycji oznacza brak podejmowania kolejnych czynności związanych z prowadzonym procesem inwestycyjnym. Nie jest to przesunięcie inwestycji w…
Więcej