zaległości podatkowe

Żądania we wniosku muszą być realne

Przesłanką umorzenia odsetek skarbowych oraz rozłożenia zaległości podatkowej na raty może być ważny interes podatnika lub interes publiczny. Jeżeli organ podatkowy przeanalizował, czy powyższe przesłanki nie wystąpiły i odpowiednio uzasadnił swoją decyzję, to do niego należy wybór rozstrzygnięcia. Najczęstszym argumentem…
Więcej

Sprawdź czystość kontrahenta

Zgodnie z przepisami podatkowymi, kupujący składniki majątkowe, które są aktywami trwałymi związanymi z prowadzoną przez sprzedawcę działalnością gospodarczą o wartości powyżej 15,7 tys. zł, odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze sprzedającym za powstałe do dnia sprzedaży zaległości podatkowe tego drugiego….
Więcej