wypadek przy pracy

Jak korygować ZUS RSA w razie wypadku przy pracy

Pracodawca powinien wypłacać pracownikowi wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, a w sytuacjach przewidzianych w przepisach zasiłek chorobowy. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego zdarzenie zostanie uznane za wypadek przy pracy, konieczna będzie korekta dokumentów rozliczeniowych. Za każdy miesiąc,…
Więcej

Pracownik może żądać zmian w protokole

W przypadku dojścia do wypadku przy pracy pracodawca ma obowiązek przeprowadzić postępowanie powypadkowe. Polega ono na ustaleniu i spisaniu okoliczności zdarzenia w protokołach zeznań poszkodowanego i świadków oraz ewentualnie sporządzeniu innej dokumentacji. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy…
Więcej