wskaźniki menedżerskie

Systemy informatyczne pozwalają wykryć zagrożenia

Typowy ERP umożliwia dowolny dobór wskaźników menedżerskich, które są w systemie liczone i monitorowane automatycznie. Ich analiza pozwala ocenić, które przyczyny sukcesów albo porażek firmy odegrały największą rolę. Dane z 2 lat, czyli te wykazane w jednym sprawozdaniu finansowym, pokazują,…
Więcej