wirtualna sieć prywatna

VPN to własna cześć sieci

Coraz więcej firm działa w modelu wielooddziałowym, a warunkiem skutecznego działania w rozproszonej geograficznie organizacji jest zapewnienie skutecznego przepływu informacji między jej oddziałami. Firmy muszą dążyć do zapewnienia właściwej wymiany informacji między jednostkami. Cel ten osiągany jest zwykle przez zastosowanie…
Więcej