wewnątrzwspólnotowa dostawa

Najem, który zmienił się w dostawę

Jeśli polski przedsiębiorca sprzedaje unijnemu kontrahentowi towar, który znajduje się już w kraju tego kontrahenta, to taka transakcja nie jest dla polskiej firmy wewnątrzwspólnotową dostawą, tylko dostawą poza granicami kraju. – Rok temu wynająłem samochód firmie zagranicznej z siedzibą w…
Więcej