VPN to własna cześć sieci

Coraz więcej firm działa w modelu wielooddziałowym, a warunkiem skutecznego działania w rozproszonej geograficznie organizacji jest zapewnienie skutecznego przepływu informacji między jej oddziałami. Firmy muszą dążyć do zapewnienia właściwej wymiany informacji między jednostkami. Cel ten osiągany jest zwykle przez zastosowanie…
Więcej

Bezpieczna transmisja danych

Firmowe dane powinny być przesyłane szybko i bezpiecznie, dlatego coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na zaawansowane usługi transmisyjne. Firmom zależy na bezpieczeństwie i poufności przesyłanych danych i do takich celów są właśnie wykorzystywane bardziej zaawansowane usługi, nad którymi przedsiębiorcy i…
Więcej