venture capital

Wystarczy wizja, a inwestorzy się znajdą

Private equity oraz venture capital jest to niezwykle efektywna metoda finansowania rozwoju przedsiębiorstwa, która oprócz gotówki dostarcza także wiedzę. Venture capital jest częścią rynku private equity, który obejmuje inwestycje na rynku niepublicznym, m.in.: dostarczanie kapitału na inkubację pomysłów (zasiew –…
Więcej

60 mln zł na utworzenie funduszy VC – trwa jeszcze konkurs KFK

  Do końca stycznia br. zarządzający funduszami venture capital (VC) mogą występować do Krajowego Funduszu Kapitałowego o dokapitalizowanie. Na utworzenie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka KFK przeznaczy nie mniej niż 60 mln zł pochodzących ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Fundusze, w które…
Więcej

Nowe możliwości dla innowacyjnych przedsięwzięć

Rozwój polskiego rynku Venture Capital, jest możliwy między innymi dzięki funduszom unijnym. Dużą rolę w tej kwestii odgrywa Krajowy Fundusz Kapitałowy, inwestujący środki unijne w fundusze Venture Capital. Warto jednak wiedzieć, że nowe perspektywy stwarza również Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, gdzie…
Więcej

Przychodzi menedżer do właściciela po spółkę…

Poszukując sposobu na pozyskanie kapitału na rozwój firmy lub sposobu na jej zbycie, właściciele rozglądają się za inwestorami strategicznymi oraz możliwością debiutu giełdowego. Bardzo często zapominają oni jednak  o innej popularnej formie zbycia firmy … sprzedaży jej swoim własnym menedżerom….
Więcej

Zalety i wady finansowania venture capital

Mimo niskiego poziomu wiedzy przedsiębiorców na temat venture capital w Polsce, widoczny jest wzrost zainteresowania funduszami. Stąd próba zebrania informacji i określenia korzyści i wad tego ważnego sposobu finansowania. Myśląc o venture capital należy rozważyć następujące pozytywne czynniki: Venture capital…
Więcej