Jeden za wszystkich wszyscy za jeden VAT

Przedsiębiorcy dokonujący kompleksowej transakcji (obejmującej wiele usług) z zagranicznymi kontrahentami często mają problem, jak ją należy opodatkować świadczeniem VAT. Usługi pomocnicze są opodatkowane VAT-em tak jak usługa główna. Chodzi tu o stawki podatku, moment powstania obowiązku podatkowego oraz sposób określania…
Więcej

Podatkowe skutki organizowania imprez dla pracowników

Imprezy dla pracowników mogą mieć różny charakter. Mogą to być pikniki, szkolenia czy spotkania integracyjne. Przedsiębiorca musi rozstrzygnąć, które wydatki można zaliczyć do kosztów podatkowych. Dla właściwego rozliczenia podatkowego w tym zakresie istotne będzie ustalenie charakteru danej imprezy oraz sprecyzowanie,…
Więcej

Najem, który zmienił się w dostawę

Jeśli polski przedsiębiorca sprzedaje unijnemu kontrahentowi towar, który znajduje się już w kraju tego kontrahenta, to taka transakcja nie jest dla polskiej firmy wewnątrzwspólnotową dostawą, tylko dostawą poza granicami kraju. – Rok temu wynająłem samochód firmie zagranicznej z siedzibą w…
Więcej

To nie usługa, więc VAT nie podlega

Czy gdy wydajemy specyfikację przetargową kontrahentowi starającemu się o wykonanie zamówienia publicznego należy zapłacić podatek VAT? Specyfikacja jest wydawana w ściśle określonych sytuacjach, sporządza się ją na potrzeby zamawiającego, po rozpisaniu przetargu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Specyfikacja istotnych…
Więcej