uzupełnienie dokumentów

Wykonawcy mogą uzupełnić brakujące dokumenty

Jeśli wykonawcy nie mają zaświadczenia z urzędu lub podpisu pod oświadczeniem, nie oznacza, że mogą być wykluczeni z przetargu. Jedynym wyjątkiem od zasady, iż w sytuacji braku jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu oznaczało wykluczenie wykonawcy z przetargu,…
Więcej