urząd patentowy

Zarejestruj swój znak w Polsce

Przedsiębiorca może chronić oznaczenia swoich produktów na różne sposoby, ale najpewniejszym jest rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Zasady dokonywania zgłoszeń, warunki, jakim musi odpowiadać znak, i reguły rządzące postępowaniem rejestracyjnym określa prawo własności przemysłowej oraz rozporządzenie w sprawie dokonywania…
Więcej