Prawo do dłuższego urlopu,

Wykonywanie niektórych zawodów daje prawo do dodatkowego, płatnego urlopu. Takie uprawnienia przysługują między innymi następującym grupom pracowników: • Funkcjonariuszom straży granicznej, • Prokuratorom, • Funkcjonariuszom celnym, • Policjantom, • Sędziom, • Radcom Prokuratorii Generalnej, • Urzędnikom Służby Cywilnej, • Pracownikom…
Więcej

Płatne, bezpłatne, okolicznościowe,

W każdym roku kalendarzowym pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy. Powinien on być wykorzystany6 najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. Za czas urlopu pracownik ma prawo do wynagrodzenia. Pracownik nie może przysługującego mu urlopu odsprzedać innemu pracownikowi, ani zrzec się…
Więcej

Wypowiedzenie z urlopem

Jak wyjaśnia na łamach Pulsu Biznesu ekspert pracodawca nie może samodzielnie decydować o terminie wykorzystania przez pracownika urlopu wypoczynkowego, z pewnym wyjątkiem. Kodeks pracy przewiduje taką możliwość, a pozwala ona obniżyć pracodawcy koszty związane z wypowiedzeniem umowy o pracę –…
Więcej