urlop wypoczynkowy

Zakazana jest praca w nocy i nadliczbowa

Niepełnosprawnym pracownikom przysługuje wiele pracowniczych gwarancji ochronnych. Niezależnie od orzeczonego stopnia niepełnosprawności obowiązuje zakaz zatrudniania niepełnosprawnych w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Poza tym każda osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej 15-minutowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub…
Więcej

Płatne, bezpłatne, okolicznościowe,

W każdym roku kalendarzowym pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy. Powinien on być wykorzystany6 najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. Za czas urlopu pracownik ma prawo do wynagrodzenia. Pracownik nie może przysługującego mu urlopu odsprzedać innemu pracownikowi, ani zrzec się…
Więcej

O terminie urlopu ostatecznie decyduje pracodawca

Ekspert Dziennika GP wyjaśnia czy firma ma obowiązek uwzględnić każdy wniosek urlopowy złożony przez pracownika. Urlop wypoczynkowy powinien być udzielany zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski zatrudnionych i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Tak wynika…
Więcej

Pracownik może wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy także w przyszłym roku

Jeżeli pracownik nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego do końca grudnia, prawo do urlopu nie przepada i pracownik będzie mógł go wykorzystać do 30 września następnego roku. Nie dotyczy to tzw. urlopu na żądanie. O terminie wykorzystania urlopu, także zaległego, decyduje pracodawca,…
Więcej