unia europejska

Stan środowiska w Polsce na tle Unii Europejskiej

Dokument „Stan środowiska w Polsce na tle celów i priorytetów Unii Europejskiej – raport wskaźnikowy 2004 sporządzony przez Inspekcję Ochrony Środowiska pozwoli, byśmy historycznie oceniali nasz postęp w zakresie ochrony środowiska – poinformowała rozpoczynając konferencję prasową, Agnieszka Bolesta, podsekretarz stanu…
Więcej

Cudzoziemiec zatrudniony na podstawie porozumienia firm

Jakim systemem ubezpieczeń objąć cudzoziemca zatrudnionego w naszej firmie? Miejscem podlegania ubezpieczeniu społecznemu w UE jest miejsce wykonywania pracy. Mamy taką sytuację nawet jeśli pracownik ten zamieszkuje na terytorium innego państwa UE lub jeżeli przedsiębiorca, albo pracodawca, który go zatrudnia,…
Więcej

Wirtualni specjaliści z wyczuciem

Wsparcie dla niewidomych na rynku pracy Ponad czterdziestka niewdomych pracowników contact centers to uczestnicy II edycji unijnego projektu „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy”. Teraz trzecia edycja projektu stwarza kolejną szansę aktywizacji zawodowej niewidomych – do września 2014 r. ma…
Więcej

W nowym budżecie unijnym więcej pieniędzy na lokalne inwestycje

W obowiązującej od przyszłego roku perspektywie unijnej pojawi się nowy instrument finansowania miejskich inwestycji. – W założeniach przyszłej polityki spójności dedykowaliśmy część środków na tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) – mówi Marceli Niezgoda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Chodzi…
Więcej