umowa ugody

Czy warto iść na kompromis w sprawie zapłaty

Pracodawca ma prawo egzekwować od pracownika wyrównanie szkody, jaką mu wyrządził. W zależności od rodzaju odpowiedzialności pracownika, w grę może wchodzić ograniczone lub pełne odszkodowanie. Uiszczenie opłaty za wyrządzone szkody może okazać się problematyczne zawłaszcza, gdy kwota jest dość duża,…
Więcej