umowa o pracę

Wypowiedzenie bez podania kryteriów doboru do zwolnienia

Podstawy te bada natomiast sąd, kontrolując zasadność wypowiedzenia – takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 7 kwietnia 2011 r. Przykład rozprawy Pracodawca wypowiedział podwładnemu umowę o pracę, wskazując jako przyczynę trudną sytuację ekonomiczną w zakładzie. Do zwolnienia wybrano…
Więcej