ubezpieczenie społeczne

Wcześniej odliczenie, teraz większy podatek

Otrzymując zwrot składek na ZUS uprzednio zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, nie trzeba korygować zeznań podatkowych za lata, w których te koszty zostały wykazane. Wówczas bowiem podatnik postąpił prawidłowo, zaliczając je do takich kosztów. Otrzymany zwrot wydatków uprzednio zaliczonych do…
Więcej

Pracownica z firma bez składek

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w sprawie zasad opłacania składek przez osoby przebywające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, które równocześnie pozostają w stosunku pracy i prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Jego zdaniem, w Polsce występuje bowiem…
Więcej

W którym państwie należy odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne

Jak wyjaśnia Rzeczpospolita zasady odprowadzania składek zależą od tego, na jak długo, dokąd i w jakim charakterze pracownik wyjeżdża za granicę. Współcześnie pracodawcy coraz częściej oddelegowują pracowników do wykonywania pracy w innym państwie (najczęściej w ramach Unii Europejskiej lub Europejskiego…
Więcej

40% kosztów zatrudnienia to podatki i ubezpieczenia społeczne

Pozapłacowe koszty pracy, tzw. „klin podatkowy”, stanowią w Polsce blisko 40% obciążeń związanych z zatrudnianiem pracownika. O ich wysokości decydują podatki dochodowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane zarówno przez pracodawców, jak i zatrudnionych. W konsekwencji wynagrodzenie otrzymywane przez przeciętnego…
Więcej

#MPR#GP: Wysokość składek do ZUS będzie ustalana na cały rok

Osoby prowadzące małe firmy przez cały rok będą opłacać składki na ubezpieczenie społeczne w jednakowej wysokości. Od 1 stycznia 2009 r. ulegną uproszczeniu zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Właściciele małych firm, którzy opłacają składki od minimalnej podstawy wymiaru (60…
Więcej

Kiedy od umowy zlecenia i o dzieło nie trzeba płacić składek

Rośnie liczba osób zainteresowanych zawieraniem umów cywilnoprawnych. Podpisując takie umowy, można w określonych sytuacjach uniknąć obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Przedstawione niżej regulacje dotyczą umów zawieranych po 13 stycznia 2000 r. Gdy umowa zlecenia będzie stanowiła jedyne…
Więcej

Jak ustalić podstawę wymiaru składek

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą styka się z koniecznością opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Problemy mogą powstać w przypadku, gdy przez część miesiąca przebywa na zwolnieniu lekarskim. Przedsiębiorca, który opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od deklarowanej podstawy, nie niższej niż…
Więcej

Jak samozatrudniony płaci składki

Osoba, która w ramach samozatrudnienia zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej, jest zobowiązana do rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – z tytułu działalności swojej oraz ewentualnie osób współpracujących. Zobowiązania ubezpieczeniowe mogą przyjmować różny zakres, w zależności od tego, czy dla…
Więcej