ubezpieczenie kredytów eksportowych

Najważniejszy jest zakres ryzyk podlegających ubezpieczeniu

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej nasze przedsiębiorstwa uzyskały dostęp do nowych rynków umożliwiających poszerzanie rynków sprzedaży. Jednak sukces na rynku europejskim jest zależny nie tylko od wysokiej jakości dostarczanych dóbr i świadczonych usług, ale również od konkurencyjnych warunków handlowych…
Więcej