ubezpieczenie chorobowe

Kiedy przedsiębiorca zachowa prawo do chorobowego, a kiedy je straci

Jeżeli przedsiębiorca opłacił składki w terminie, ale nie dopłacił ich na kwotę nie większą niż 6,60 zł miesięcznie, to ZUS automatycznie zgadza się na zapłacenie składki po terminie. Tym samym przedsiębiorca zachowuje prawo do zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz…
Więcej