trendy w informatyce

Integracja: Reaktywacja

Integracja aplikacji bywa nazywana niechcianym dzieckiem informatyki. Wydatki na integrację postrzega się zazwyczaj jako koszty naprawiania popełnionych w przeszłości błędów. Jednak w rzeczywistości integracja jest naturalną konsekwencją ewolucyjnego rozwoju informatyki w przedsiębiorstwie. Integracja aplikacji w przeciągu ostatnich pięciu lat przeszła…
Więcej