transport

Zaświadczenie o przewozach na potrzeby własne

Każda firma, która korzysta z samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, musi posiadać zaświadczenie potwierdzające, że wykonywane przewozy są przewozami drogowymi na potrzeby własne. Zaświadczenie wydawane na takie przewozy na terenie kraju osób lub rzeczy na jeden rok…
Więcej

Transport, logistyka, technologie

Przyszłość rynku transportowego to przede wszystkim przewozy drobnicowe, wynika to m.in. z obserwowanego zwiększania się częstotliwości dostaw wraz ze zmniejszeniem przewożonych partii towarów. To skutek tendencji do minimalizacji zapasów niezbędnych do zapewnienia ciągłości produkcji. Ta tendencja ma wpływ na zmniejszanie…
Więcej

Odsprzedaj i używaj

Wynajem floty samochodowej staje się coraz bardziej popularne. Koszty takiego wynajmu są zazwyczaj niższe niż wydatki związane z eksploatacją własnej floty. Jednocześnie przedsiębiorstwo pozbywa się wielu problemów związanych z utrzymaniem pojazdów. Przedsiębiorcy posiadający własną flotę samochodową powinni zainteresować się usługą…
Więcej

Jak rozliczyć dowóz pracowników do firmy

Jednym z często spotykanych świadczeń pracowniczych jest zorganizowanie transportu do i z firmy na koszt pracodawcy Problemem jest kwestia, czy takie świadczenie powinno być opodatkowane – zwraca uwagę Rzeczpospolita. Zagadnieniem nadal wywołującym kontrowersje jest ocena charakteru tego świadczenia z punktu…
Więcej

170 ml na wsparcie rozwoju transportu intermodalnego

  Prawie 170 milionów złotych może trafić do operatorów terminali kontenerowych oraz centrów logistycznych, a także zarządców portów morskich i właścicieli firm transportowych. Środki pochodzą z funduszy unijnych z Działania 7.4 „Rozwój transportu intermodalnego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W…
Więcej

Zarządzanie flotą samochodową

Integracja z specjalistycznymi aplikacjami dedykowanymi wybranym obszarom funkcjonowania firmy stanowiła w mijającym roku istotny kierunek rozwoju systemu Impuls 5. Niższa dynamika wzrostu przedsiębiorstw spowodowała, że szczególną uwagę poświęcano rozwiązaniom, mającym bezpośredni wpływ na ograniczenie kosztów oraz optymalizację istotnych procesów. Takim…
Więcej