terminy przedawnień

Ile masz czasu na ściągnięcie długu

Zasadniczo przedsiębiorca ma trzy lata na ściągnięcie swoich należności od kontrahenta zalegającego mu z zapłatą. Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli inny przepis przewiduje krótszy termin przedawnienia, to należy stosować ten krótszy termin. Przedsiębiorcy powinni też pamiętać, że choć roszczenie o…
Więcej