targi zagraniczne

Dofinansowanie wyjazdów na zagraniczne targi

Większość przedsiębiorców, prezentujących swoją ofertę na targach zagranicznych, ubiega się o dofinansowanie w Ministerstwie Gospodarki. Najwięcej zgłoszeń dotyczy imprez organizowanych w Niemczech (17 proc.), przedsiębiorcy wyjeżdżają chętnie również do Rosji (16 proc.) i na Ukrainę (9 proc.). Powodzeniem cieszą się…
Więcej