szkolenie zespołu

Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw

W myśl koncepcji gospodarki opartej na wiedzy to już nie tyle kapitał finansowy czy dostęp do zasobów naturalnych, a raczej wiedza i ciągłe innowacje stają się decydującymi czynnikami sukcesu. W tym kontekście przeanalizowano jakim stopniu polskie MSP zdają sobie sprawę…
Więcej

Co piąta firma skarży się na zbyt niską motywację zatrudnionych

 Większość europejskich firm ma trudności z pozyskiwaniem oraz motywowaniem pracowników w okresie spowolnienia gospodarczego, wynika z najnowszego międzynarodowego raportu firmy consultingowej TowersWatson. Brak jakiejkolwiek motywacji odczuwa 6 proc. pracowników, natomiast 43 proc. przejawia umiarkowane podejście do wykonywanej pracy, zaś wysoką…
Więcej

Grupa training&consulting dla Vattenfall

Grupa training&consulting zakończyła realizację rocznego projektu doradczego dla Koncernu Vattenfall.  Projekt dotyczył zbadania kompetencji Dyżurnych Rozdzielczych, zostało nim objętych 86 osób. Projekt polegał na stworzeniu profilu kompetencji koniecznych do  bezpiecznego wykonywania wysokiej jakości pracy na stanowisku Dyżurny Rozdzielczy. W ramach…
Więcej

Inwestowanie w talent – odruch serca czy kolejny sposób pomnażania kapitału?

Na światowych rynkach ta forma alokacji i pomnażania pieniędzy jest absolutnym hitem. W Polsce jest to stosunkowo nowa forma inwestowania, jednak firmy oferujące tego typu możliwość pomnażania kapitału, idąc śladem wzorców zagranicznych, mają nadzieję na odniesienie sukcesu w naszym kraju….
Więcej