szkolenie pracowników

Firma może żądać zwrotu kosztów za wyszkolenie pracownika

Ekspert Dziennika GP odpowiada na pytanie czytelnika. Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z jej treścią pokrył mu koszt szkolenia, w zamian pracownik zobowiązał się do przepracowania w spółce trzech lat. Po roku zatrudniony rozwiązał…
Więcej

Wsparcie na kształcenie młodocianych pracowników

Jak informuje Rzeczpospolita od września kształcący młodocianych pracowników otrzymają wyższe wsparcie finansowe. Przy przyuczeniu do wykonywania określonej pracy za pełny miesiąc edukacji dostaną 254 zł zamiast wcześniejszych 240 zł. Szef młodocianego, który zawarł z nim kontrakt w celu przygotowania zawodowego…
Więcej

Rolę coacha pełni też przełożony

Coaching to jedno z najlepszych narzędzi doskonalenia umiejętności pracownika, bo ma charakter szkolenia indywidualnego, ukierunkowanego na potrzeby konkretnej osoby. Wyróżnia go partnerska relacja i wzajemne zaufanie między trenerem osobistym, czyli coachem, a jego „uczniem”, zmierzające do osiągnięcia przez osobę objętą…
Więcej

Pomorze podniesie kwalifikacje pracowników i menedżerów

Przedsiębiorcy z terenu województwa pomorskiego, którzy chcą zadbać o rozwój swoich pracowników, mają teraz szansę, aby uczynić projekt szkoleniowy tańszym dla budżetu firmy. A wszystko przez możliwość uzyskania dofinansowania z działania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”…
Więcej

Szkolenia – mity, fakty, przyszłość

Rezygnacja ze szkolenia i rozwoju pracowników w okresie spowolnienia gospodarczego wydaje się racjonalnym krokiem. Zarządzający są w stanie szybko udowodnić na podstawie twardych liczb, że ograniczyli koszty prowadzenia biznesu. Budżety szkoleniowe łatwo ściąć, bo w perspektywie krótkoterminowej bezpośrednio przekładają się…
Więcej

Kobiety mają większą potrzebę szkoleń

To nie najmłodsi przedsiębiorcy wykazują chęć podnoszenia kwalifikacji. Najbardziej zdeterminowane są osoby po czterdziestce. Dystans między płciami wśród przedsiębiorców chcących poszerzać swoje umiejętności się zmniejsza, mimo to nadal prym wiodą kobiety – taki wniosek płynie z najnowszego badania MillwardBrown SMG/KRC,…
Więcej