szkolenia

Przyjemne i pożyteczne, czyli angielski w pracy

Artykuł przedstawia dobre praktyki w dziedzinie szkoleń i integracji pracowników, a także zasady skutecznego systemu motywacyjnego na podstawie działań firmy Jagram. Sposób motywacji wybierany przez firmę nigdy nie jest przypadkowy, nadrzędnym jego celem jest służenie firmie. Jeżeli pracownicy tęsknią do…
Więcej