szkolenia

A może wprowadzić konstytucję zakładową?

Najlepszą metodą na poprawienie czy uregulowanie relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem jest stworzenie pracowniczego kodeksu etycznego. Kodeks etyczny nie jest źródłem prawa pracy, nie jest też drugim regulaminem pracy czy układem zbiorowym. To natomiast zbiór podstawowych zasad, którymi w codziennej…
Więcej

Słabe zainteresowanie firm

Pieniądze pozyskiwane ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich mogą w znacznym stopniu przyczynić się do ograniczenia problemu bezrobocia. Są one przeznaczane głównie na kursy języków obcych, studia wyższe, podyplomowe czy szkolenia zawodowe. W różnego rodzaju programach edukacyjnych dotyczących…
Więcej