szkolenia

Europejski system ekozarządzania i audytu EMAS.

Działalność gospodarcza obok pożądanych celów niejednokrotnie prowadzi do degradacji środowiska. Kraje członkowskie Unii Europejskiej podjęły starania o formalne uregulowania kwestii ochrony środowiska w procesach gospodarczych. Komisja Europejska w 1993 r. wydała regulację dotyczącą dobrowolnego udziału przedsiębiorstw w Programie Ekozarządzania i…
Więcej

Byle atrakcyjnie i daleko

Na jakie szkolenia powinna wysłać pracownika firma? A jakie zaś wolałby odbyć pracownik? Firmy najchętniej wysłałyby pracownika na krótkie, 2-3-godzinne, wyspecjalizowane, sobotnie lub niedzielne szkolenia. Pracownik wolałby zaś wyjazdowe, w atrakcyjnym miejscu, w hotelu o wysokim standardzie, najlepiej kilkudniowe i…
Więcej

Szkolenia dla pracowników bez ryzyka dla firmy

Pracodawca powinien zabezpieczyć własne interesy, kierując pracownika na różne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Pracownicy mogą dokształcać się samodzielnie lub na podstawie skierowania pracodawcy. Ta różnica ma duże znaczenie przy określaniu praw i obowiązków zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. Zakres…
Więcej

Rozpalić iskrę w ludziach

Realizacja projektu wzmocnienia zaangażowania i odpowiedzialności pracowników – studium przypadku ABB Przasnysz. W fabryce ABB w Przasnyszu zakończył się projekt „Iskra” realizowany wspólnie z firmą doradczą Integra. Punktem wyjścia było pytanie: jak zamienić zwątpienie i obojętność w zaangażowanie i odpowiedzialność…
Więcej