szkolenia

Szkolenia dla pracowników bez ryzyka dla firmy

Pracodawca powinien zabezpieczyć własne interesy, kierując pracownika na różne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Pracownicy mogą dokształcać się samodzielnie lub na podstawie skierowania pracodawcy. Ta różnica ma duże znaczenie przy określaniu praw i obowiązków zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. Zakres…
Więcej

Rozpalić iskrę w ludziach

Realizacja projektu wzmocnienia zaangażowania i odpowiedzialności pracowników – studium przypadku ABB Przasnysz. W fabryce ABB w Przasnyszu zakończył się projekt „Iskra” realizowany wspólnie z firmą doradczą Integra. Punktem wyjścia było pytanie: jak zamienić zwątpienie i obojętność w zaangażowanie i odpowiedzialność…
Więcej

Sprawy kadrowe i nauka języków

Sprawdzone rozwiązania dotyczące zarządzania personelem można poznać podczas szkoleń dofinansowanych z funduszu unijnego i polskiego budżetu. Bardzo tanie są także kursy językowe. Centrum Doskonalenia Zarządzania (CEDOZ) kompletuje obecnie uczestników na zajęcia, które rozpoczną się we wrześniu. Szkolenie adresowane jest głównie…
Więcej

12 miesięcy projektu EKOSZKOLENIA

Już ponad 2000 uczestników z całego kraju wzięło udział w seminariach projektu EKOSZKOLENIA, realizowanego na zamówienie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Do tej pory problematyka dostosowania przedsiębiorstw do prawa ochrony środowiska była w firmach traktowana po macoszemu – królowały szkolenia…
Więcej