szkoda

Czy warto iść na kompromis w sprawie zapłaty

Pracodawca ma prawo egzekwować od pracownika wyrównanie szkody, jaką mu wyrządził. W zależności od rodzaju odpowiedzialności pracownika, w grę może wchodzić ograniczone lub pełne odszkodowanie. Uiszczenie opłaty za wyrządzone szkody może okazać się problematyczne zawłaszcza, gdy kwota jest dość duża,…
Więcej

Trzy pensje lub pełna szkoda z utraconymi korzyściami

Pracownicy nie mogą liczyć na pobłażliwość szefa, gdy coś zmajstrują w firmie. Niewykluczone, że stratę w zakładowym mieniu pokryją nawet w całości – ostrzega dzisiejsza Rzeczpospolita. Kodeks pracy wyróżnia odpowiedzialność materialną na zasadach ogólnych (art. 114-122 k.p.) oraz tę za…
Więcej

Masz prawo do zwrotu kosztu wynajmu samochodu

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stanął w obronie kierowców, stwierdzając, że zwrot kosztu najmu pojazdów przysługuje każdemu poszkodowanemu kierowcy. UOKiK wydał również decyzję przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń oraz Uniqa, stwierdzając, że że ubezpieczyciele bezprawnie ograniczają odpowiedzialność z tytułu zawartej…
Więcej

W razie szkody firmy kara dla personelu może być podwójna

Za nienależyte wykonanie obowiązków służbowych podwładny pożegna się z firmą i zapłaci odszkodowanie. Pracowałam w banku. Klient przedstawił podrobione pełnomocnictwo, na podstawie którego wypłaciłam mu gotówkę z konta osobistego. Bank wypowiedział mi umowę o pracę zawartą na czas określony i…
Więcej

Grzywna albo odszkodowanie

Za szkody za niewykonanie obowiązków odpowiada pracodawca. Grozi mu także grzywna za wykroczenie lub obowiązek wypłaty odszkodowania zatrudnionemu. Najbardziej powszechna odpowiedzialność pracodawcy związana z naruszaniem przepisów kodeksu pracy to odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Kodeks zawiera trzy grupy wykroczeń….
Więcej