spółka

Dorzuć do pieca, bo ogień zgaśnie

Uzyskanie środków na nowe inwestycje czy sfinansowanie działalności nowej spółki to problem, przed którym staje wielu przedsiębiorców. Popularnym sposobem na jego rozwiązanie jest pożyczka od wspólnika. Wystarczy zawrzeć umowę i wpłacić pieniądze, które później łatwo odzyskać. Taka pożyczka jest z…
Więcej

Ryzyko tak, ale pod kontrolą

Ryzyko jest nieodłącznym elementem inwestycji i we wszelkich procesach inwestycyjnych było zawsze istotnym aspektem podlegającym wnikliwej analizie. W ostatnich latach znacząco wzrosły formalne wymogi oraz oczekiwania związane z poprawą procesów zarządzania ryzykiem, przede wszystkim w spółkach publicznych. Wpływ na taki…
Więcej

Przekształcenie działalności w spółkę bez sukcesji podatkowej

WSA we Wrocławiu 3 października uznał, że Kodeks spółek handlowych stanowi, że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Sukcesja ta ma jednak charakter cywilnoprawny i co do zasady nie odnosi się do podatków. Sąd oddalił skargę. Wskazał,…
Więcej

Spółka akcyjna zapłaci podatek od podwyższenia kapitału

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że opodatkowanie zwiększenia kapitału zakładowego nie jest sprzeczne z przepisami unijnymi. Spółka akcyjna złożyła wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Jej zdaniem został on niesłusznie pobrany z tytułu podwyższenia kapitału…
Więcej

Pożyczki od udziałowców w latach 2001-2002 objęte PPC

Udzielenie pożyczki spółce należy traktować jako zmianę umowy spółki, co skutkowało jej opodatkowaniem. Nie wchodziło tu w grę wyłączenie na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), zgodnie z którym nie podlegają opodatkowaniu czynności cywilnoprawne,…
Więcej

Polisa D&O służy nie tylko spółce, lecz także jej kadrze zarządzającej

W interesie osób realizujących politykę ubezpieczeniową firmy jest korzystanie z usług brokera, który przejmuje odpowiedzialność za wskazanie sposobów zabezpieczenia klienta przed skutkami zdarzeń losowych. Ubezpieczenie D&O (directors and oflicers) można w pewnym uproszczeniu określić jako ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób pełniących…
Więcej