spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Za co i jak odpowiadają prezes i kadra zarządzająca

Członek zarządu, który niewłaściwie wykonuje powierzone mu zadania, musi się liczyć z odpowiedzialnością materialną czy to wobec spółki, czy wobec kontrahentów, czy fiskusa. Zasady odpowiedzialności członków władz wobec spółki za wyrządzoną jej szkodę są dla obu spółek kapitałowych (z o.o….
Więcej

Czy zarząd może mieć umowę o pracę

Każda umowa o pracę zawarta z członkiem zarządu spółki kapitałowej to mniejsze albo większe ryzyko zarówno dla spółki, jak i dla członka zarządu. Dlaczego? Bo jednym z elementów stosunku pracy jest wykonywanie jej pod kierownictwem pracodawcy. W literaturze określa się…
Więcej

Udziałowcy muszą być w księdze

W każdej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością należy prowadzić księgę udziałów. Obowiązek ten usankcjonowany jest w kodeksie spółek handlowych. Księga jest wewnętrznym dokumentem spółki: może mieć formę dokumentu pisemnego albo zapisu elektronicznego. Nie można wyłączyć prawa do przeglądania księgi – ma…
Więcej

Umorzenie udziałów, a wyłączenie wspólnika w spółce z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi dla wspólników formę organizacyjno-prawną prowadzenia wybranej przez nich i określonej w umowie spółki działalności. Konstrukcja prawna spółki z o.o. łączy w sobie elementy kapitałowe z elementami właściwymi spółkom osobowym. Najważniejszym elementem jest jednak współdziałanie wspólników,…
Więcej

Likwidację może dokończyć tylko likwidator

Gdy po wykreśleniu z rejestru spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pozostaje jeszcze jakiś majątek, który nie był objęty likwidacją, można ustanowić likwidatora, który dokończy likwidację spółki. W listopadzie 2001 r. zawarto umowę zawiązującą spółkę z o.o., której udziałowcami i członkami zarządu…
Więcej

Zakładamy spółkę z o.o. z innym Europejczykiem

Założenie w Polsce spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem zagranicznych osób fizycznych lub prawnych, mających siedzibę lub pochodzących z terenu Unii Europejskiej, wcale nie jest tak bardzo skomplikowane, jak mogłoby się wydawać. KROK 1. Wybór wspólnika. Nic nie stoi na…
Więcej

Spółkę można wziąć „od ręki”

Każdy, kto chciałby z dnia na dzień zająć się biznesem, może skorzystać z oferty firm zajmujących się sprzedawaniem takich spółek „od ręki”. Działalność firm zajmujących się zakładaniem i zbywaniem spółek (dalej będziemy ich nazywać sprzedawcami) jest „nakręcana” dodatkowo tym, że…
Więcej

Ostatnia droga krętym szlakiem praw

Nagła śmierć wspólnika w spółce z. o.o. wywołuje istotne skutki nie tylko na gruncie prawa cywilnego i handlowego, ale także podatkowego. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najbardziej popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Działa ich prawie 200 tys. Niewiele…
Więcej