spółka z o.o.

Spółka dla tych, którzy nie lubią ryzyka

Procedurę powołania do życia spółki z.o.o. reguluje kodeks spółek handlowych. Dla wspólników cenne jest to, że w zasadzie już po dokonaniu pierwszych formalności mogą oni rozpocząć działalność.. Powołując spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością należy przede wszystkim: • zawrzeć umowę spółki, •…
Więcej

Jednostka niczym, spółka może się opłacać

Spółki pracownicze mogą przyjmować różne formy prawne. Kodeks spółek handlowych nie reguluje bowiem tej formy prowadzenia biznesu. Warto więc zastanowić się nad odpowiednią formą. Dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością minimalny kapitał zakładowy wynosi 50 tyś zł. to stosunkowo niska kwota,…
Więcej

Solidarnie za zobowiązania

Bezskuteczność egzekucji ma miejsce, gdy spółka nie ma majątku, z którego można zaspokoić roszczenia wierzyciela. W takim przypadku komornik, czy poborca skarbowy prowadzący postępowanie egzekucyjne wydaje postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Egzekucyjnego przypadku, gdy dłużnikiem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,…
Więcej

Forma dla firmy

Polskie przepisy umożliwiają prowadzenie biznesu w różnych formach prawnych, np. spółki akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnej, cywilnej czy komandytowej. Ryzyko związane z działalnością w spółce komandytowej można ograniczyć, ustanawiając komandytariuszem spółkę z o.o. Przewagą spółki z o.o. jest to, że…
Więcej