spółka kapitałowa

Czy zarząd może mieć umowę o pracę

Każda umowa o pracę zawarta z członkiem zarządu spółki kapitałowej to mniejsze albo większe ryzyko zarówno dla spółki, jak i dla członka zarządu. Dlaczego? Bo jednym z elementów stosunku pracy jest wykonywanie jej pod kierownictwem pracodawcy. W literaturze określa się…
Więcej

Zyskowny podział

Dywidenda to prawo do odpowiedniej części zysku przysługującego wspólnikom (akcjonariuszom) spółek kapitałowych, a także akcjonariuszom w spółkach komandytowo-akcyjnych. Zasady przyznawania dywidendy określa kodeks spółek handlowych, a w szczegółach umowy (w spółkach z o.o.) oraz statuty (w spółkach akcyjnych) przedsiębiorstw. Dla…
Więcej