spółka akcyjna

Za co i jak odpowiadają prezes i kadra zarządzająca

Członek zarządu, który niewłaściwie wykonuje powierzone mu zadania, musi się liczyć z odpowiedzialnością materialną czy to wobec spółki, czy wobec kontrahentów, czy fiskusa. Zasady odpowiedzialności członków władz wobec spółki za wyrządzoną jej szkodę są dla obu spółek kapitałowych (z o.o….
Więcej

Czy zarząd może mieć umowę o pracę

Każda umowa o pracę zawarta z członkiem zarządu spółki kapitałowej to mniejsze albo większe ryzyko zarówno dla spółki, jak i dla członka zarządu. Dlaczego? Bo jednym z elementów stosunku pracy jest wykonywanie jej pod kierownictwem pracodawcy. W literaturze określa się…
Więcej

Uprawnienia kontrolne wspólnika

Kontrola wspólnika w spółce z o.o. może być realizowana bezpośrednio (indywidualna kontrola wspólników) lub pośrednio (przez organy to jest radę nadzorczą lub komisję rewizyjną). Na prawo kontroli indywidualnej składają się trzy podstawowe uprawnienia: prawo przeglądania ksiąg i dokumentów spółki, sporządzenia…
Więcej

Zarząd zarządza czy rządzi

W wielu spółkach kapitałowych są wieloosobowe zarządy. Niekiedy prezesi takich gremiów pełnią funkcję kierowników zakładów pracy lub dyrektorów generalnych. Często oznacza to, że pozostali członkowie zarządu są traktowani niczym ich podwładni. Czy tego typu praktyka jest zgodna z prawem? Zarząd…
Więcej