składanie zamówień poczta elektroniczną

E-mail cenny jak złoto przy negocjacji umów

Wola osoby dokonującej czynności prawnej, a więc także zawarcia umowy handlowej, może być wyrażona przez „każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny”. W grę wchodzi również ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej przez wysłanie e-maila….
Więcej