sąd pracy

Pochopna dyscyplinarka może być kosztowna

Zwolnienie pracownika w trybie natychmiastowym z jego winy powinno być dobrze uzasadnione. Jeśli powód okaże się nieprawdziwy odpowiedzialność pracodawcy nie musi ograniczać się do trzymiesięcznego wynagrodzenia za pracę – ostrzega Rzeczpospolita. O konsekwencjach, jakie niesie za sobą dyscyplinarne zwolnienie z…
Więcej

Zwalnianie pracowników to bardzo wrażliwa materia

Nie ma tu miejsca na impulsywne działania. Pochopne, nieprzemyślane decyzje, mogą firmę wiele kosztować. Za próbę zwolnienia osoby, która jest nietykalna, grozi pracodawcy obowiązek wypłaty odszkodowania. Często też nie tylko, że nie zakończy z nią współpracy, to jeszcze musi zapłacić…
Więcej

Staż pracy szczególnej ustali sąd

Żądanie pracownika o stwierdzenie, że wykonywał pracę w szczególnych warunkach, będzie skuteczne, jeśli powoła się on na potencjalne roszczenia majątkowe, które mają dopiero powstać. Podstawową przesłanką umożliwiającą wystąpienie z roszczeniem ustalenia rzeczywistej treści stosunku pracy jest istnienie interesu prawnego po…
Więcej

Przed sądem pracy strony mogą przedstawić każdy dowód

Podwładnemu łatwiej udowodnić swoje racje w procesie z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych niż w zwykłym postępowaniu cywilnym. Dlaczego” Dlatego, że ustawodawca zniósł niektóre ograniczenia przy dowodach obowiązujące w postępowaniu cywilnym. Ma to szczególne znaczenie dla tych, którzy kwestionują…
Więcej

W procesie szef nie naprawi wadliwej decyzji o rozwiązaniu umowy

Pracodawca nie może przed sądem podnosić kolejnych zarzutów i powodów wypowiedzenia lub rozwiązania angażu z pracownikiem. Nie ma też prawa konkretyzować pierwotnych podstaw pożegnania. Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu angażu bez…
Więcej

Pracodawca z reguły płaci odszkodowanie po procesie

Pracownik narażony na szkody może domagać się ich zrekompensowania. Kodeks pracy wyraźnie wskazuje, kiedy pracownikowi należy się odszkodowanie. Za niewydanie świadectwa pracy lub wydanie go w niewłaściwej treści firma wypłaci odszkodowanie, jeżeli z tego powodu zainteresowany poniósł szkodę. Samo niewydanie…
Więcej