Sąd Najwyższy

Gdy członek zarządu szkodzi własnej spółce

Spółka, która domaga się od członka zarządu odszkodowania za wyrządzenie krzywdy, musi wykazać, jaki konkretnie przepis prawa lub postanowienie umowy spółki on naruszył. Spółka musi wykazać, że działania członka zarządu, które przyniosły negatywny efekt dla jej działalności były bezprawne. W…
Więcej

Przyczyna wypowiedzenia może być podana opisowo

Pracodawca wypowiedział pracownicy umowę o pracę, określając jako przyczynę rozwiązania stosunku pracy „niską przydatność do wykonywania zadań na zajmowanym stanowisku” i powołując się na art. 100 par. l k.p. Decyzja pracodawcy spowodowana była korzystaniem przez pracownicę z częstych zwolnień lekarskich…
Więcej