rozwiązanie umowy o pracę

Długa choroba nie chroni przed utratą pracy

Nawet przy wielu nagłych zachorowaniach pracodawcy trudno będzie zwolnić chorowitych pracowników. Ale nie jest zupełnie bez szans. Kodeks pracy pozwala rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika, gdy ten przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Kodeks pracy ustanawia zakaz…
Więcej

Kiedy skrócić okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia, gdy umowę rozwiązuje pracodawca, ma zapewnić pracownikowi łatwiejsze przystosowanie się do nowej sytuacji i oswojenie z faktem utraty pracy i koniecznością poszukiwania nowego zatrudnienia. Jednak w niektórych przypadkach pracodawcy zależy na szybszym rozwiązaniu stosunku pracy. Taką możliwość przewiduje…
Więcej

Rozstanie dopiero po miesiącu, gdy nieznany jest los pracownika

Tylko śmierć podwładnego, stwierdzona aktem zgonu, powoduje wygaśnięcie angażu. Jeśli zaginie, przełożony nie musi czekać, aż zostanie uznany za zmarłego. Rozwiązuje wtedy kontrakt bez wypowiedzenia – wyjaśnia dzisiejsza Rzeczpospolita. Najczęściej o nieszczęściu pracodawca dowiaduje się od rodziny zmarłego, współpracowników czy…
Więcej

Czy możliwe jest zwalnianie pracowników ze względu na wiek

Jak informuje Rzeczpospolita w styczniu 2013 roku weszły w życie przepisy podnoszące powszechny wiek emerytalny zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Będzie to następować systematycznie o miesiąc raz na kwartał. Wraz ze zmianą terminów osiągania wieku uprawniającego do zakończenia aktywności zawodowej…
Więcej