rozwiązanie umowy o pracę

Rozstanie dopiero po miesiącu, gdy nieznany jest los pracownika

Tylko śmierć podwładnego, stwierdzona aktem zgonu, powoduje wygaśnięcie angażu. Jeśli zaginie, przełożony nie musi czekać, aż zostanie uznany za zmarłego. Rozwiązuje wtedy kontrakt bez wypowiedzenia – wyjaśnia dzisiejsza Rzeczpospolita. Najczęściej o nieszczęściu pracodawca dowiaduje się od rodziny zmarłego, współpracowników czy…
Więcej

Czy możliwe jest zwalnianie pracowników ze względu na wiek

Jak informuje Rzeczpospolita w styczniu 2013 roku weszły w życie przepisy podnoszące powszechny wiek emerytalny zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Będzie to następować systematycznie o miesiąc raz na kwartał. Wraz ze zmianą terminów osiągania wieku uprawniającego do zakończenia aktywności zawodowej…
Więcej

Przepisy emerytalne niekonstytucyjne

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niezgodne z konstytucją są przepisy, które zmusiły do rozwiązania umowy o pracę tych pracowników, którzy już wcześniej nabyli prawo do emerytury. Należy zgodzić się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że niezgodne z Konstytucją są przepisy…
Więcej

O czym trzeba pamiętać przy wypowiadaniu umowy o pracę?

Wypowiedzenie jest najczęściej stosowanym trybem rozwiązania umowy o pracę – wyjaśnia biznes.onet.pl. W piśmiennictwie z zakresu prawa pracy traktowane jest jako „zwyczajny” sposób ustania zatrudnienia, który dla swojej ważności nie wymaga specjalnie ważnych przyczyn. Mimo to wypowiedzenie, zwłaszcza dokonywane przez…
Więcej