rozpoczęcie działalności gospodarczej

Zakładanie firmy krok po kroku

Indywidualna działalność gospodarcza oraz spółka cywilna. 1. Urząd gminy. Rejestracja małej firmy prowadzonej w formie indywidualnej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej wymaga wizyty w urzędzie gminy, w wydziale ewidencji działalności gospodarczej. Zaletą takiej działalności gospodarczej są niewielkie koszty rejestracji. 2….
Więcej