przysmaki regionalne

Produkty dla wybrańców

Producenci regionalnego przysmaku mogą starać się o jego ochronę na obszarze całej Wspólnoty Europejskiej. Jej prawo przewiduje ogólnounijną ochronę niektórych produktów rolnych i środków spożywczych. Procedura ochrony produktu została rozbita na dwie fazy: krajową i europejską. Pierwsza toczy się w…
Więcej