przychód

Pracownik dostał świadczenie, dlatego zapłaci podatek

Wszelkie wydatki ponoszone przez przedsiębiorców będących osobami prawnymi na rzecz swoich pracowników stanowią koszty uzyskania przychodów. Dotyczy to zarówno wydatków bezpośrednich, wynikających z zatrudnienia, jak i pośrednich – nawet jeżeli obowiązek ich ponoszenia nie wynika z układu zbiorowego pracy lub…
Więcej

Przejazd na koszt szefa to nie zawsze pracowniczy przychód

Jeśli pracodawca zapewnia zatrudnionym dojazd do miejsca realizacji polecenia służbowego, wręczając im bilety komunikacji miejskiej, zatrudnieni na tym nie zyskują. Nie można więc doliczyć ich wartości do podstawy opodatkowania i oskładkowania tych osób – wyjaśnia wątpliwości czytelnika Rzeczpospolita. Pracownicy często…
Więcej

Fiskus skorzysta na integracji załogi

W niedawnym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że pracownik uczestniczący w imprezie integracyjnej uzyskuje przychód do opodatkowania. Takie rozstrzygnięcie budzi wiele wątpliwości. Dotychczas wśród przedsiębiorców rozpowszechnione było przekonanie, że imprezy takie nie generują po stronie pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu. A…
Więcej

#MPR#Wlicz SMS-y w koszty uzyskania przychodu!

Każda firma, której pracownicy w kontaktach służbowych korzystają z telefonów komórkowych, może zaliczyć wydatki poniesione na rozmowy do kosztów uzyskania przychodu. Czy tak samo można rozliczyć służbowe wiadomości tekstowe? Faktura VAT telefonu komórkowego wystawiona na firmę, oprócz opłat za połączenia…
Więcej

Zanim wykażesz przychód, sprawdź, czy towar opuścił magazyn

Zgodnie z prawem bilansowym przychody powinny być ujmowane w księgach rachunkowych w dacie wydania towaru, a nie w chwili wystawienia faktury. Definicje przychodu zawarte w ustawie o rachunkowości (uor) i międzynarodowych standardach rachunkowości (MSR) są podobne, gdyż ustawowa definicja była…
Więcej